Fajar Baru

EEN NIEUWE DAGERAAD!

EEN NIEUWE DAGERAAD!

Ons ultiem doel… is om de verlaten kinderen een beter leven te geven in het opvangtehuis van Fajar Baru.

Fahran en zuster Gaudentia

Bezoek 2013, familie Weyns -Suharti

Koen Vondenbusch en zuster Gaudentia

Het ontstaan van Fajar Baru

Verlaten kinderen in Cimanggis 

Ons verhaal begint in 2011 toen zuster Gaudentia van het Filip Neri Klooster in Sint-Niklaas op zending was in Indonesië. Zij verbleef toen in Cimanggis nabij Jakarta in het klooster van een bevriende orde. Zuster Gaudentia was er erg aangeslagen door de armoede en het vele leed dat zij zag en waarvan veel kinderen het slachtoffer waren. Zij kwam in het klooster van Cimanggis in aanraking met het lot van weeskinderen en van kinderen die om een of andere reden door hun ouders werden achtergelaten. Zo zou ze nooit vergeten hoe ze de dag van haar vertrek naar België een achtergelaten baby voor de poort van het klooster zag liggen. In de problematiek van deze kinderen moest volgens haar hulp uit België komen!

​

Fajar Baru België

Terug in België nam ze contact op met Koen Vondenbusch en in juni 2012 richtten ze samen de vzw Fajar Baru (België) op. Fajar Baru is Indonesisch en betekent “Nieuwe Dageraad”, een nieuwe toekomst dus voor kinderen die door hun omstandigheden weinig kansen hebben.

​

Fajar Baru Indonesië

Nog hetzelfde jaar, in augustus 2012, kreeg de vzw een partner in Indonesië door de oprichting van een gelijknamige vzw Fajar Baru Indonesië. Daarmee wordt samengewerkt aan de verbetering van het lot van de kinderen in het klooster van Cimanggis.

​

Eerste verwezenlijking

Vanaf 2012 zette Fajar Baru in België allerlei initiatieven op om geld in te zamelen. Zo kon reeds in juni 2017 een eerste groot succes worden behaald met de opening van een volledig nieuw opvangtehuis voor de meisjes. De verhuis van de meisjes van het klooster naar dit ruim en comfortabel huis toont aan dat Fajar Baru de goede weg is ingeslagen.

Keuken

Kapel en voortuin

Fahran

Doelstellingen

Een tehuis voor de kinderen

De eerste doelstelling van de vzw Fajar Baru was de verbetering van het lot van de kinderen die in het klooster in Cimanggis werden opgevangen. Terwijl de meisjes en de kleuters in het klooster verbleven, werd er voor de jongens een huis in de nabijheid van het klooster gehuurd. 

Dat de zusters in hun klooster veel kinderen opvingen en verantwoordelijk waren voor hun verzorging en opvoeding, was alles behalve een ideale oplossing die moeilijk te rijmen viel met de doelstellingen van hun eigen kloosterleven. Bovendien groeide het aantal opgevangen kinderen er voortdurend. In januari 2018 waren er zelfs meer dan zeventig kinderen! Tegelijkertijd is het klooster veel te klein voor het aantal kinderen. Het gebouw is erg verouderd en er ontbreekt het nodige comfort op gebied van sanitair, slaapgelegenheid en keuken. Een eigen en goed uitgeruste behuizing voor de kinderen werd daarom de eerste doelstelling van Fajar Baru.

Voor de uitbouw van een opvangcentrum voor de verlaten en verwaarloosde kinderen in Cimanggis begon de vzw Fajar Baru onmiddellijk na haar oprichting in 2012 geld in zamelen dat rechtstreeks naar haar project in Indonesië moest gaan. Op die manier zijn er geen overbodige onkosten en kan al het ingezamelde geld integraal naar het project gaan.

​

Opvoeding en onderwijs

Toen in de loop van 2017 de verwezenlijkingen en de vooruitzichten op gebied van behuizing voor de opgevangen kinderen in Cimanggis dankzij Fajar Baru gunstig waren, begon de vzw na te denken over andere manieren van ondersteuning. Zo groeide de doelstelling om, naast materiële hulp, ook ondersteuning te bieden op het gebied van opvoeding en onderwijs. Het is een doelstelling die in de loop van 2018 en tijdens het bezoek aan Cimanggis in januari 2019 ongetwijfeld aan bod zal komen.

 Zuster Grasiana - Moeder overste

 congregatie PRR - Puteri Reinha 

 Rosari (nationaal verantwoorde-lijke voor  Indonesia) 

Zuster Gabriella is de moeder overste van PRR afdeling Cimanggis

De kinderen

Waarom opvang in het klooster?

Niet alle kinderen, die door Fajar Baru in het klooster van Cimanggis opgevangen worden, zijn weeskinderen. De meesten komen uit erg arme gezinnen. Ze verblijven bij de zusters in Fajar Baru, maar gaan enkele keren per jaar terug naar huis om de band met hun familie niet te verliezen. 

In steden als Jakarta wonen enorm veel straatarme gezinnen. En elke dag komen er bij. Indonesische steden  hebben immers een enorme aantrekkingskracht op families uit het platteland die niet meer weten van welk hout pijlen maken. Ze komen in hun dorp niet meer aan de bak omdat ze te weinig grond hebben om te bewerken. Of ze hebben er hun werk verloren omwille van allerlei redenen. De stad biedt voor de meesten van hen echter ook geen uitweg. Ze vinden er geen nieuwe job en komen van de regen in de drop. Uiteindelijk vertrouwen sommigen hun kinderen toe aan de zusters van Cimanggis in de verwachting dat deze hen een goede toekomst kunnen bieden… 

Oppashuis

Fotogalerij

 2015 - Welkom 

 Zuster Gaudentia 

 Verwelkoming bezoek 2017 

 2017 - Inlevingsreis 

 2017 - Afscheid in pretpark ANCOL 

 2013 - Bezoek familie Weyns -Suharti 

 2013 - Bezoek familie Weyns -Suharti 

 2017 - Inlevingsreis 

 2017 - Inlevingsreis 

 2017 - Inlevingsreis 

 2017 - Inlevingsreis 

 2017 - Pretpark ANCOL 

 2017 - pretpark ANCOL 

 2017 - Cimanggis 

 2015 - Inlevingsreis 

 2015 - Inlevingsreis 

 2015 - Pater Schreurs, Koen Vondenbusch, Architect Kusnadi en Valy Van de Merlen 

(Community Manager: Waasland - Beveren) 

 2015 - Inlevingsreis 

 2015 - Damian 

Inlevingsreis 2017 - Kattendans

Inlevingsreis 2015 - Welkomdans

VZW Fajar Baru© 2018 v12

1200px

960px

768px

480px

320px

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.