Translate into any language:

Fajar Baru Indonesië

Om op een correcte manier te kunnen werken met een noord-zuid relatie moest er van de Indonesische overheid een heuse VZW opgericht bij de notaris. Deze procedure is reeds afgerond. Fajar Baru is nu in Indonesië officieel erkend als organisatie met betrekking tot het opvangen van verwaarloosde en verlaten kinderen !Nu reeds ( eind 2012 ) zijn er 30 kinderen die permanent verblijven in ons opvangtehuis. De zusters zijn ook nog actief met het ambulant helpen van verwaarloosde kinderen.

In Indonesië kunnen we rekenen op 2 sterke troeven : Pater schreurs en de Zusters van de Rozenkrans.

 

Pater Schreurs

Pater Schreurs is een Belgische pater die in 1931 geboren is in Zutendaal. In het jaar 1950 is hij ingetreden in Scheut, 1956 priester gewijd en in 1957 op missie vertrokken . eerst naar de Filippijnen , Broussepater in Toradjaland om definitief aan te komen in 1968 in Indonesië. Daar heeft hij onder andere gewerkt voor het financieel departement van de bisschoppen, een reisbureau opgericht voor de kerk, een pensioenfonds opgericht voor de leden van de Indonesische kerk.

Steun ons

De zusters van de Rozenkrans

De zusters van de Rozenkrans zijn actief in de hoofdstad Jakarta. Zij beschikken momenteel over een klooster waar zij een gedeelte van het gebouw afstaan voor de werking van Fajar Baru. Het gebouw wordt uiteraard gratis ter beschikking gesteld van Fajar Baru. Er zijn wel nog heel wat aanpassingen nodig daar het gebouw momenteel verouderd is en ook niet aangepast naar de noden van een opvangtehuis. Momenteel is er een grote slaapzaal, een leef- en speelruimte , een sanitair gedeelte en een gezamenlijke keuken en eetplaats die ook voor de kloosterzusters gebruikt wordt.

Steun ons

Facebook Iconfacebook like button
Translate »